Konzervovanie vlhkej kukurice

Mobilné drviče vlhkej kukurice a obilnín

Drviče vlhkého zrna českého výrobcu ROMILL sú technologickým článkom metódy deleného zberu vlhkého zrna a jeho konzervovania.

Použitie je v našich podmienkach ideálne hlavne pre vlhké kukuričné zrno, ale tiež na rôzne druhy hustosiatych obilovín. Zrno sa zberá pri 30 až 40% vlhkosti a následne sa mechanicky spracuje podľa druhu kŕmených hospodárskych zvierat. Pri hovädzom dobytku je to drvenie, alebo vločkovanie a pri ošípaných šrotovanie. Takto spracované krmivo sa po pridaní konzervačných prípravkov(aplikátor konzervačných látok je súčasťou stroja) skladuje vo veľkoobjemových vakoch, alebo v silážnych boxoch, ktoré sa nepriedušné zakrývajú fóliou z PVC.

drvic01.jpg

Výhody technológie

 • ekonomický efekt (odpadá sušenie kukurice, prevoz do výkupov, úspora nákladov na nákup kŕmnych zmesí)
 • lepšia stráviteľnosť oproti šrotom zo suchého zrna (zvýšený podiel vodorozpustných cukrov a lepšia stráviteľnosť škrobu v bachore)
 • lepšia štruktúra krmiva, pretože vlhké kukuričné zrno má do 9% efektívnej vlákniny
 • optimálny pomer trávenia škrobu v bachore a tenkom čreve znižuje výskyt bachorovej acidózy
 • skorší zber znižuje zborovú špičku kukurice
 • pôda sa rýchlejšie uvoľňuje pre nasledujúcu plodinu
 • dopestovať kukuričné zrno s vlhkosťou 30 - 40% je možné aj v oblastiach s nadmorskou výškou 500 - 600m
 • kukurica má vyšší úrodový potenciál ako hustosiate obilniny o 50 až 100%

Mobilný drvič zrna ROMILL M 2

drvic03.gif (Exponát ocenený na výstave TECHAGRO BRNO a ZEMĚ ŽIVITELKA České Budějovice).

Stroj je určený pre veľké poľnohospodárske podniky a podniky služieb. Vysoký výkon drviča (30 - 40 t/hod.), malá energetická náročnosť (traktor o výkone min. 120HP) a možnosť voľby štruktúry spracovávaného zrna sú hlavnými prednosťami stroja.

Objem zásobníka (9 m³) postačuje na spracovanie zrna od dvoch vysokovýkonných kombajnov bez časových strát. Aplikovaný konzervačný prípravok sa dokonale premieša v horizontálnom a následne vo vyprázdňovacom závitovkovom dopravníku. Dostatočne dlhý vyprázdňovací dopravník umožňuje bez problémov plniť aj vysoké transportné prostriedky.

Súčasťou stroja je aplikátor konzervačných látok a plošina na štyri 200 l sudy konzervačných látok, ktoré sa nakladajú kladkostrojom drviča.

Drvič je vhodný aj na šrotovanie a drvenie suchého zrna obilnín, kukurice.

Mobilný drvič zrna ROMILL M 1

drvic02.jpg Drvič je vybavený jednou drviacou jednotkou o výkone 15 - 20 t/hod. Doporučuje sa traktor o výkone 60 HP. Stroj pracuje na rovnakom princípe ako dvojsekciový drvič M 2.

Na prianie je možné drvič M 1 po úprave (dovybavenie elektromotorom) zaradiť do stacionárnej linky na výrobu kŕmnych zmesí, kde sa používa ku šrotovaniu, alebo vločkovaniu suchého zrna. V takomto prevedení sa stroj používa na PD Očová.

Drviče výrobcu ROMILL sa v krátkej dobe dokázali presadiť nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v krajinách EU: Anglicko, Írsko, Nemecko, Taliansko.

Technické údaje/typM 2M 1
Výkon traktora120HP60HP
Výkon pri spracovaní vlhkého zrna kukurice
prežúvavce30 až 40 t/hod.15 až 30 t/hod.
ošípané15 až 20 t/hod.7,5 až 15 t/hod.
Objem zásobníka9 m³3,2 m³

Mobilný valcový drvič vlhkého zrna s plniacim lisom CP 2

drvic04.jpg Stroj má ako typ M2 dve valcové stolice a výkon 15-40t/hod.. Spracovaná hmota je lisovaná do vaku s priemerom 2 m.

Mobilný valcový drvič vlhkého zrna s plniacim lisom CP 1

Stroj s jednou valcovou stolicou má výkon do 20t/hod. Priemer lisovacej komory je 1,5m.

Technické údaje/typCP 1CP 2
Výkon traktoramin. 100 HPmin. 160 HP
Výkon pri spracovaní vlhkého zrna kukurice
prežúvavce15 až 20 t/hod.30 až 40 t/hod.
ošípané8 až 15 t/hod.15 až 30 t/hod.
Objem zásobníka2 m³3 m³

Referenčné miesta:

 • PD Očová
 • Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie
 • Agrocontract Mikuláš, a.s.
 • Oragro, s.r.o., Oravské Veselé, podnik služieb
 • Agrokustra, s.r.o., Skalica, podnik služieb
 • MVL Agro, Bánovce nad Bebravou
 • Agro Foods, s.r.o., Tornaľa, podnik služieb
 • Spolchov Detva
 • Agrotrip, s.r.o., Gbelce, podnik služieb
 • LATERRA, s.r.o., Poprad, podnik služieb

Ďalšie informácie k metóde konzervovania vlhkého kukuričného zrna.

Naspäť