Referenčné miesta predaných výrobkov Wielton

Referenčné miesta
 • AGROCOOP a. s., IMEĽ:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 3ks
  Traktorový náves PRC-2HP/W18R 2 ks
 • AGRO Divízia Selice:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 2ks
 • Agropartner Plavecké Podhradie:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 2ks
 • PD Sokolce:
  podvozok Dolly PRD-2 na ťahanie veľkoobjemových
  návesov za traktorom – 1ks
  Traktorový náves PRC-2HP/W18R 1 ks
 • RD Plavnica:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks
 • PD Mengusovce:
  prepravník balíkov PRS-2S/S9 – 1ks,
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks,
  traktorový náves PRC-2/W8 – 1ks
 • PD Ďumbier Brezno:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks
 • ORAGRO spol. s. r. o., Oravské Veselé:
  Prepravník balíkov PRS-3S/S14 1 ks
 • PD Suché Brezovo - Veľký Lom:
  prepravník balíkov - 1ks
 • Družstvo NOVA Príbelce:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks
 • PD Senné, Závada:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks
 • AGROCOM, s.r.o. Banská Štiavnica:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks
 • BROVA, s.r.o. Chotča:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 1ks
 • Agrodružstvo Staré:
  prepravník balíkov PRS-2S/S9 – 1ks
  traktorový náves PRC-2HP/18R – 1ks
 • Rybárova farma:
  traktorový náves PRC-2B/W12 – 2ks
 • PD Kvakovce, Malá Domaša:
  traktorový náves PRC-2/W10 – 1ks
 • Profiremont Nižná:
  traktorový náves PRC-2/W8 – 1ks
 • BTT, s.r.o., (okr. Senica):
  cisterna PRB-1/7000 - 1ks
 • TOPAGRO Ruskovce:
  traktorový náves PRC-2HP/18R – 1ks
 • Stolárstvo - Záborské:
  traktorový náves PRC2B/W10 - 1ks
 • RaVOD PATA:
  Prepravník balíkov PRS-3S/S14 2 ks
 • M. E. A. AGRO s. r. o., Moravské Lieskové:
  Prepravník balíkov PRS-2S/S9 2 ks
 • ENERGROPOL & CO s. r. o., Myjava:
  Prepravník balíkov PRS-3S/S14
 • Agrofarma Timoradza:
  prepravník balíkov PRS-3S/S14 – 2ks
 • PD Uhrovec:
  Prepravník balíkov PRS-3S/S14 1 ks
 • Husár František - AGRO, Trenčín:
  Cisterna PRB-2/10 000
Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
Naspäť