Referenčné miesta

- AGROCOOP a.s. , Imeľ
- Agrotop, a.s., Topoľníky
- AgroContract mliečna farma a.s. , Jasová
- AT DUNAJ spol. s r. o. Dubník
- Poľnohospodár, a.s., Nové Zámky
- PD Jurová
- PD Chynorany
- PD DEVIO Nové Sady
- PD Vráble
- PD Dechtice
- Agropek - Team , spol. s r. o. Veľký Grob
- PD Brezina Pravotice
- RAMU, s.r.o., Partizánske
- Agroma, s.r.o., Chvojnica
- PD Bzovík
- PD Dobrá Niva
- AGROBAN s.r.o. Bátka
- Agro Insemas, spol. s r.o., Veľká nad Ipľom
- PD Badín
- Ekoprodukt, s.r.o., Kremnické Bane
- PD Predmier
- PD Višňové
- PD Belá

- Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
- PM, s.r.o., Tisovec
- Keľo a synovia, s.r.o., Veľké Teriakovce
- PD Ďumbier Brezno
- PD Važec
- PD Mlynica
- Akron, a.s., Hrabušice
- AT Tatry, spol.s r.o., Spišská Belá
- Agrodružstvo v Soli
- Družstvo Rovnosť Mestisko
- Agiss, s.r.o., Stročín
- Agro Eko Služby, s.r.o., Bukovce
- PVOD Údol
- PD ONDAVA Stropkov
- PD Oravská Poruba
- PROD Bobrov
- Agrodružstvo Krivá
- RD Zákamenné
- PPD Nižná
- PVOD Zubrohlava
- Ján Marmoľ - SHR, Liesek
- Mária Beľová - SHR, Hladovka
- Peter Jurky Vasiľov

Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
Naspäť