Oblúkové haly s plachtovým prekrytím Cover All

Oblúkové haly s plachtovým prekrytím Cover All

Požitie:
- prekrytie silážnych jám
- šport (kone, tenis, kolektívne športy, ...)
- ochrana hospodárskych zvierat pred nepriaznivými klimatickými a poveternostnými podmienkami (letné horúčavy, dážď, sneh, vietor)
- skladové priestory (slama, seno, mechanizácia, ...)
- parkovanie pre automobily, poľnohospodársku a stavebnú techniku
- technologické linky na výrobu peliet, kompostovanie, triedenie odpadu, ....

Oblúkové haly QS (SAS) – jednoduchá oblúková konštrukcia
Najpoužívanejší typ oblúkových hál jednoduchej oblúkovej konštrukcie s rozponom 6 až 10m, vnútornou výškou do 5m. Konštrukcia je žiarovo zinkovaná.
Založenie a ukotvenie môže byť vykonané na nespevnenom teréne (napr. lúky, pasienky, hospodársky dvor, ...) pomocou zemných kotiev alebo zemných skrutiek, pričom montáž a demontáž je jednoduchá a rýchla. Nie je nutné stavebné povolenie.
Konštrukcia môže byť postavená aj na betónových prefabrikátoch alebo na stenách silážnych žľabov vo veľmi krátkom čase (areál podniku, dvor, lúka, ...).

Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)

Haly LEGEND (LBS) – priehradová konštrukcia
Haly s priehradovou konštrukciou o rozponoch 9 až 40m je možné využívať ako univerzálny typ stavby.
Konštrukciu tvoria priehradové oblúkové väzníky, ktoré zaberajú až o 30% menej priestoru ako konštrukcie klasických stavieb so sedlovou strechou.
Pri použití transparentných (priesvitných) membránových plachiet je vnútorný priestor haly dostatočne presvetlený.

Haly MERIDIAN (MBS) – priehradová konštrukcia
Haly s rozponom 9 až 21m sú určené pre stredné stavebné projekty.
Tento typ je kombináciou jednoduchého systému opláštenia stavieb LBS s tvarom strechy profilu hál TITAN.

Haly TITAN (TBS) – priehradová konštrukcia
Haly s rozponom 12 až 60m bez vnútornej podpery a vnútornej výšky 8 m umožňujú maximálnu voľnosť pohybu a využite priestoru.
Do podhľadu konštrukcie môže byť za účelom zvýšenia izolačných vlastností inštalovaná ďalšia vrstva plachty.
TBS systém môže byť kedykoľvek skrátený alebo predĺžený, môže byť kombinovaný so stavbami typu LEGEND a QS.

Naspäť