Dojárne pre hovädzí dobytok

Dojárne - hovädzí dobytok

Tandemové dojárne FULLWOOD

Tandemové dojárne Fullwood môžu byť ručne ovládané ale aj vo verzii ako plnoautomatizované. Sú vhodné pre farmy s nevyrovnanými stádami (individuálne dojenie) a pre farmy do 200 kusov dojníc. Prevedenie od 1x2 až po 2x5 dojacích miest a je vybavené rôznymi typmi automatiky dojenia, meračov mlieka a identifikácie.
K identifikácii sa používajú pedometre slúžiace zároveň na meranie pohybovej aktivity. Informácie o dojniciach sa spracovávajú pomocou programu Crystal alebo Afifarm pre riadenie stáda. Tandemové dojárne sú typické vysokou priechodnosťou na jedno dojacie miesto (6,7 ks/hod), kľudným a tichým priebehom dojenia.


Paralelné dojárne FULLWOOD

Dojárne Fullwood typu SBS 190 Arizona sú typické vysokou priechodnosťou, pevnou konštrukciou a dobrým komfortom pre dojiča a zvieratá. Hradenie umožňuje individuálny prítlak dojníc a tiež individuálne vypúšťanie zvierat (inseminácia, veterinárne zákroky, atď.). Počet dojacích miest je voliteľný od 2x4 do 2x20.
Na meranie mlieka a komunikáciu s počítačom sa používajú ICAR certifikovené merače CRYSTAFLO alebo CRYSTALITE. Voliteľnou výbavou je spätný preplach dojacích súprav, Fullstart na urýchlenie jeho nasadenia, Afilab – minilaboratórium na detekciu tuku, bielkovín, laktózy, krvi a PSB v mlieku. Hodinový výkon dojárne 2x15 s dvoma dojičmi je 160 kusov a radí sa po kruhových dojárňach na druhé miesto vo výkonnosti.


Rybinové dojárne FULLWOOD

Bežný typ vo veľkosti 2x10 až 2x14, rovnako ako rôzny uhol státia od 25° do 70° umožňuje dobré využitie stavebného priestoru. Rybinové dojárne FULLWOOD sa vyrábajú až do veľkosti 2x20 dojacích miest. Nasadzovanie na vemeno pre uhol do 50° je bočný, pre uhol väčší ako 50° je len z medzinožia.
Odchod dojníc je riešený klasicky cez výstupnú bránku, alebo ako rýchly odchod (rapid exit s využitím skupinového prítlaku). Tlakové ovládanie vstupných a výstupných bránok alebo pohyblivé prsné zábrany sú riešené najčastejšie z jednotlivých meračov mlieka. Flexibilita rybinových dojární sa dnes využíva pri rekonštrukciách kde sa dá zvyšovať počet dojacích miest zmenou uhlu a šírky dojacích miest bez nutnosti veľkých stavebných úprav. Rybinové dojárne sa môžu stavebnicovo doplniť o separáciu zvierat, spätný preplach, systémy Fullstart, Afilab, atď... Sú vhodné pre farmy s vyrovnaným a väčším stádom.


Kruhové dojárne FULLWOOD

Kruhové dojárne Fullwood sa dodávajú s rybinovým alebo radiálnym usporiadaním. Veľkosť dojární sa pohybuje od 20 do 80 dojacích miest. Rotačná plošina je poháňaná pohonnými jednotkami riadenými frekvenčným meničom Fullspeed. Otáčky plošiny sú plynulo menené v závislosti na úžitkovosti dojených kráv.
Jednotlivé dojacie miesta sú vybavované meračmi mlieka CRYSTAFLO alebo CRYSTALITE a postrannou alebo bodovou identifikáciou. Dojárne môžu byť doplnené zariadeniami pre spätný preplach Backflush, rýchly štart dojenia, Fullstart , automatickou dezinfekciou strukov po dojení a tiež selekčnou bránkou na výstup z dojárne. Informácie o dojniciach sa spracovávajú v programe Crystal alebo Afifarm, pomocou ktorého farmári sledujú a riadia reprodukciu, zdravotný stav, úžitkovosť, atď...

Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
Naspäť