Dojací robot FULLWOOD MERLIN

Dojací robot Merlin 225 Dutch

Dojací robot Fullwood Merlin je jednomiestny dojací robot kompaktnej konštrukcie. Jeden robot obslúži 60 až 70 dojníc v závislosti na úžitkovosti. Merlin je celonerezovej konštrukcie a väčšina jeho zariadení je inštalovaná v nerezových skriniach (lepšia ochrana). Identifikácia dojníc prebieha pomocou pedometrov,
ktoré slúžia aj na sledovanie pohybovej aktivity dojníc. Na zameranie strukov je použitý laser pracujúci v troch rovinách.

Strukovú násadu nasadí dojace rameno, v ktorom sú vedené a chránené mliečne hadice. Dojenie každej štvrte je individuálne s meraním vodivosti mlieka. Robot používa merač mlieka CRYSTALITE. Automaticky je prevedená dezinfekcia strukov po dojení a spätný preplach strukových násad. Na sledovanie obsahu tuku, bielkovín a laktózy a detekciu krvi sa používa minilaboratórium Crystalab – analyzátor založený na infračervenom svetle nevyžadujúci žiadne chemické látky. Súčasťou robota je kŕmny box umožňujúci podávanie troch rôznych druhov pevného a jeden druh tekutého krmiva.

Merlin môže ovládať priamo jednu separačnú bránku (riadený pohyb dojníc). Robot je riadený programom Crystal, ktorý pomáha užívateľovi riadiť.

Galéria (Kliknite na nižšie uvedený obrázok pre jeho zväčšenie. Po zväčšení obrázku ho zatvoríte krížikom v pravom hornom rohu)
Naspäť