Vykurovanie a sušenie slamou

Zariadenia od firmy Graso: teplovodné kotle typu KNS a ohrievače vzduchu typu NPA sú riešené tak, že okrúhle alebo hranaté balíky slamy sú vkladané priamo do spaľovacej komory.
Spaľovať možno zlisovanú obilnú alebo repkovú slamu, kukuričné steblá a seno s vlhkosťou do 15 %.
Ako náhradné palivo možno použiť drevený odpad.
Do konca roka 2011 bolo v SR a ČR nainštalovaných celkom 20 ks kotlov a ohrievačov vzduchu GRASO.

KOTLE  NA  SLAMU  typ  KNS
Nízkoteplotné vodné kotle s prívodom a usmerňovaním vzduchu na horenie pomocou ventilátora, (riadeného automatikou) sú určené na prípravu teplej vody na vyhrievanie bytových priestorov, kancelárií, dielní, skladov, sušičiek, skleníkov, fóliovníkov.
Balíky paliva sú cyklicky navážané do spaľovacej komory. Po navezení prvej dávky paliva obsluha ručne zapáli palivo a zapne automatiku. Tá ďalej reguluje správnu intenzitu a kvalitu spaľovacieho procesu. Automatika je tiež prispôsobená na kontrolu činnosti obehového čerpadla vo vyhrievacej sieti.
Kotle sa vyrábajú vo výkonovej rade 30 - 1000 kW.
Viac o KNS na nasledovnej linke >>

Kotle na biomasu >>


OHRIEVAČE  VZDUCHU  typ NPA
Konštrukcia, systém spaľovania slamy a regulácia ohrievačov vzduchu sú v princípe rovnaké ako pri kotloch KNS. Hlavné rozdiely sú v tom, že ohriate médium je vzduch do teploty 120 ºC a spaľovacia komora má keramickú výmurovku. Ohrievače vzduchu sa vyrábajú od výkonu 200 do 2200 kW. Horúcim vzduchom sa môžu vykurovať haly, dielne, skleníky, športové haly, hydinárne. Ohrievače vzduchu sa používajú tiež aj ako zdroj teplého vzduchu pre sušičky obilnín a kukurice. Inštalujú sa s novými alebo starými sišičkami ( MC, L.AW., ARAJ, MEPU, RIELA, PEDROTTI, TS5 - 065, LSO a ďalšie...)
Technické údaje kotlov a ohrievačov vzduchu nájdete na www.agraservis.sk
V Českej a Slovenskej republike je nainštalovaných vyše 20 kotlov a ohrievačov vzduchu Graso.
Viac o NPA na nasledovnej linke >>


Naspäť