Rekonštrukcie maštalí

- rekonštrukcie a úpravy maštalí / doplnenie novou technológiou /
- projektová dokumentácie

Výstavba nových maštalí

pic-14.jpg

 

Naspäť