Ochranné a predeľovacie bránky

- ochranné brány bránia prístupu zvierat ku rolovacím dverám

- brány rozdeľujú jednotlivé časti maštale podľa typu a kategórie zvierat

pic-10.jpgpic-11.jpg

Naspäť