Technologické linky na výrobu kŕmnych zmesí

Technologické linky na výrobu kŕmnych zmesí

MOBILNÝ  DRVIČ  VLHKEJ KUKURICE A OBILÍN ROMILL M2ronmill_logo.jpg

Stroj je určený pre veľké poľnohospodárske podniky a podniky služieb. Výkon stroja môže byť podľa štruktúry krmiva 15 – 40 t / hod. Objem zásobníka (9 m3) postačuje na spracovanie zrna od dvoch kombajnov. Zrno sa drví dvoma valcovými jednotkami. Aplikovaný konzervačný prípravok sa dokonale  premieša v horizontálnom a následne vo vyprázdňovacom závitovkovom dopravníku.

Závitovkové dopravníky vyrobené z nerezu sú odolné voči korozívnym účinkom konzervačných látok.
Súčasťou stroja je aplikátor konzervačných látok a plošina na štyri 200 l sudy konzervačných látok, ktoré sa nakladajú kladkostrojom.

Pre menšie poľnohospodárske podniky je určený Mobilný drvič M1 s  výkonom do 20 t / hod. Po úprave (dovybavenie elektromotorom) sa miagač M1 môže zaradiť do stacionárnej linky na výrobu kŕmnych zmesí.

ronmill_01.jpgronmill_02.jpg
MOBILNÝ  VALCOVÝ  DRVIČ  S PLNIACIM  LISOM  ROMILL CP2

Stroj umožňuje drviť a zároveň lisovať vlhké kukuričné a obilné zrno /úspora nákladov na pracovnú silu a
manipulačnú techniku/. Krmivo sa lisuje do vaku o priemere 2 m. Výkon stroja je podľa štruktúry 15 – 40 t / hod.
Pre menšie podniky slúži stroj CP 1 s výkonom do 20 t / hod.
Výhody technológie:   
• lepšia stráviteľnosť krmiva v porovnaní s našrotovaným suchým zrnom
• úspora nákladov na sušenie kukuričného zrna
• skorší zber (vlhkosť 30 – 40 %) znižuje zberovú špičku kukurice
• kukuričné zrno s vlhkosťou 30 – 40 % je možné dopestovať aj oblastiach s nadmorskou výškou 500 m
• vysoký úrodový potenciál kukurice


KONZERVOVANIE KRMOVÍN DO VAKOV

Technológia AG-BAG umožňuje výrobu ďatelinových a trávnych senáží, kukuričnej siláže ,
konzervovanie vlhkej kukurice a obilného zrna, konzervovanie cukrovarských rezkov a pivovarníckeho mláta.
Výhody technológie:   
• vysoká kvalita krmiva a nízke straty
• odpadajú vysoké náklady na výstavbu a rekonštrukciu silážnych jám
• možnosť nadpodnikového využitia - služby
•  menšia závislosť od počasia ako klasické technológie /zavretie vaku pri nepriaznivom počasí/
• optimalizácia dopravných nákladov /uloženie vaku v blízkosti maštale/
• ekológia /nevznikajú problémy so skladovaním a likvidáciou silážnych štiav/
• energetická úspora /odpadá rozhŕňanie a utláčanie konzervovanej hmoty/

NOVINKA LIS AG-BAG G 9000

• výkon stroja 100-150 t/hod
• priemer vaku 3,3 a 3,6 m
• dĺžka vaku 100m

ronmill_03.jpg


ROMILL - TECHNOLOGICKÉ LINKY NA VÝROBU KŔMNYCH ZMESÍ

• projekty, dodávka a montáž rôznych typov liniek na výrobu kŕmnych zmesí
• rekonštrukcie, úpravy a dovybavenie starších výrobní kŕmnych zmesí

ronmill_05.jpgSúčasťou výrobných liniek sú šrotovníky, alebo vločkovače  /miagače/ ROMILL.
Horizontálna miešačka zmesí je uložená na tenzometrickej váhe, čo umožňuje presné dávkovanie komponentov za ich stáleho miešania.  Súčasťou linky sú tie zásobníky a dopravné cesty, čím vzniká komplexná, a plne automatizovaná výrobná linka.

Valcové šrotovníky ROMILL majú oproti kladivkovým šrotovníkom nízku spotrebu elektrickej energie, malú hlučnosť, rovnomernú štruktúru šrotu a malý podiel prachových častíc, čo je zvlášť dôležité u prežúvavcov. Valcové šrotovníky majú podľa typu výkon 0,5 až 20 t/hod.


Miagače ROMILL sú vhodné na výrobu krmiva hlavne pre hovädzí dobytok a iné prežúvavce, pri ktorých je požiadavka, aby v krmive bolo čo najmenej jemných a prachových častíc. Výkon je podľa typu od 0,4 do 6 t/hod.Miagače sa môžu použiť aj na drvenie repky a rôznych granúlí.

TECHNOLOGICKÉ  LINKY  NA  POZBEROVÚ  ÚPRAVU  A SKLADOVANIE  OBILNÍN

• sitové predčističky a čističky obilnín a kukurice
• dopravné zariadenia
• zásobníky a silá
• zariadenie na šrotovanie a miaganie zrna
• výroba kŕmnych zmesí
• technologické odborné poradenstvo, servis

ronmill_06.jpg
Naspäť