In-line bagger

In-line bagger

In-line bagger byl vyvinut pro vysoké výkony, velké farmy a bioplynové stanice. Silážní lis je ojedinělý tím, že ke své práci nepotřebuje jakýkoliv vedlejší pohon. Má svůj vlastní motor, pomocí kterého se pohání jak rotor, tak veškeré ústrojí stroje.

Podvozek stroje
Stroj je postaven na podvozku s třemi nápravami. Dvě z nich jsou odpružené a brzděné, pomocí kterých se zároveň využívá k brzdění stroje během vakování. Třetí náprava je stavitelná pro nastavení výšky příjmového stolu. Dvě nápravy jsou vybaveny hydropohony, díky kterým lze strojem pohybovat z místa obsluhy pomocí pákového joysticku . Nápravy jsou zároveň říditelné, takže je se strojem  snadná manipulace.

Pracovní a přepravní poloha
Výhodou tohoto stroje je to, že není zapotřebí změny transportní a pracovní polohy. Přesun stroje z vaku na vak je tak velice rychlý a nevznikají tím žádné časové ztráty. Pro delší přepravy lze stroj i přes svou vysokou hmotnost zapojit za traktor na agrohák a bez problémů přepravit. Je tomu i přizpůsobena šířka stroje, které nepřekračuje 3,5 metru. Přepravovat stroj lze maximální rychlostí 25 km/h.

Příjem a přísun krmiva
Dominantou stroje a především velikou výhodou je dlouhý a široký příjmový stůl o kapacitě až 31 m3. Díky této velké kapacitě jsou výrazně omezeny prostoje jak stroje, tak i dopravní techniky. Rychlost přísunu materiálu je regulovatelná z ovládací plošiny. Nad hranou přepadu materiálu je vodorovná frézovací hlavice, která umožňuje materiál pravidelně rovrstvit. Frézovací hlavice je výškově nastavitelná, čímž se zabezpečí rovnoměrný přísun krmiva k rotoru.

Vakování krmiva
Lisování krmiva do vaku je zabezpečeno rotorem s šířkou 2,4 metrů. Rotor je posazen výše než u strojů EB 3000 a EB 3000S proto, aby byl schopen naplnit vaky o průměru až 3,6 metrů. Stroj má opět výměnný systém tunelů, které lze snadno vyměnit pomocí masivního hydraulického jeřábu, který se využívá též pro nasazení vaku.
Silážní lis již nevyužívá k zajištění dostatečného stlačení píce ve vaku brzdná lana a zábranu jak je u toho u strojů EB 3000 a EB 3000S, ale kombinuje  tři způsoby brzdění. Prvním způsobem stlačení je pomocí brzděných náprav. Druhý způsob je masivní opěrná deska pod strojem, který zároveň urovnává podloží pod vakem. Třetím způsobem je lanová smyčka, které se během vakování vpouští do vaku. Po určité době se smyčka přitáhne, aby dále nepostupovala. Těmito třemi způsoby lze krmivo bez problémů stlačit.

Dokument ke stažení:
Silážní lis In-line bagger >>>


/bagger-01.jpg /bagger-02.jpg /bagger-03.jpg /bagger-04.jpg
Naspäť