Bioplynové stanice (suchá a mokrá fermentácia)

logo-bekon.jpg

Suchá fermentácia (obsah sušiny do 50%)
Výroba bioplynu prebieha vo fermentoch, ktoré majú tvar garáže (štandardný rozmer 5x5,5x28m). Fermentory sa napĺňajú a vyskladňujú pomocou nakladača. V každom fermentore prebieha výroba bioplynu samostatne po dobu 4-5 týždňov. V spodnej časti fermentora sa zachytáva uvoľnená bunečná šťava (perkolát), ktorá je odvádzaná do fermentačného procesu.
Vyfermentovaná biomasa (pripomína klasický kompost) sa používa ako očkovacia látka do novej základky a zvyšok používame ako hodnotné organické hnojivo. Vytvorený bioplyn sa spaľuje v kogeneračnej jednotke, ktorá vyrába elektrickú energiu. Časť vyrobenej tepelnej energie (do 15%) je použitá na ohrev fermentovanej biomasy vo fermentoch.

bioplyn-pic-04.jpg


Vstupné suroviny:
-    trávna a kukuričná siláž, slamnatý maštaľný hnoj, hydinový trus, cukrovarnícke rezky, slama a seno
-    komunálny odpad (pokosená tráva, organický odpad z domácností)
-    organický odpad z veľkoskladov zeleniny a ovocia a veľkoobchod predajní potravínbioplyn-pic-05.jpg

Výhody suchej fermentácie:
-    nenáročná údržba a servis (zariadenie nemá miešadlá a čerpadlá ako pri mokrej fermentácií)
-    nízka energetická náročnosť na prevádzku (spotrebuje len 15% z vyrobenej tepelnej energie)
-    možnosť rozširovania stanice (pristavenie fermentorov)
-    automatické riadenie výroby bioplynu, minimálna potreba ľudskej práce a manipulačnej tecniky
-    výroba kvalitného organického hnojiva – kompostu
bioplyn-pic-06.jpgBioplynové stanice (Sušina 15–30%)
Fermentačné zariadenie sa skladá z dvoch častí. Vo vonkajšej nádrži prebieha fermentačný proces a výroba bioplynu. Vnútorná nádrž má funkciu zásobníka uvoľnenej bunečnej šťavy (perkolát), ktorá sa uvoľnuje z fermentovanej biomasy. Bunečnou šťavou (perkolátom) sa postrekuje biomasa vo vonkajšom fermentore, čo vytvára ideálne podmienky na fermentačný proces. Fermentovaná biomasa vo vonkajšej nádrži je posúvaná čerpadlom k separátoru, ktorý rozdeľuje vyfermentovanú biomasu na kvapalnú a tuhú zložku. Tekutá zložka sa premiešava s biomasou, ktorá vstupuje do fermentačného procesu. Tuhý separát môžeme použiť ako kvalitné organické hnojivo. Vzniknutý bioplyn je spaľovaný v kogeneračnej jednotke, ktorá vyrába elektrickú energiu. Časť vyrobenej energie sa používa na ohrev fermentovanej biomasy.bioplyn-pic-07.jpg

Naspäť