Technologické linky na výrobu kŕmnych zmesí

  • projekty, dodávka a montáž rôznych typov liniek na výrobu kŕmnych zmesí
  • rekonštrukcie, úpravy a dovybavenie starších výrobní kŕmnych zmesí

Súčasťou výrobných liniek sú šrotovníky, alebo vločkovače (miagače) ROMILL. Horizontálna miešačka zmesí je uložená na tenzometrickej váhe,čo umožňuje presné dávkovanie komponentov za ich stáleho miešania. Súčasťou linky sú tiež zásobníky a dopravné cesty, čím vzniká komplexná, výkonná a plne automatizovaná výrobňa kŕmnych zmesí.

linka01.jpglinka02.jpg

Valcové šrotovníky ROMILL

Majú oproti kladivkovým šrotovníkom nízku spotrebu elektrickej energie, malú hlučnosť, rovnomernú štruktúru šrotu a nízky podiel prachových častíc, čo je zvlášť dôležité u prežúvavcov. Valcové šrotovníky majú podľa typu výkon 0,5 až 20 t/hod.

Miagače ROMILL

Sú vhodné na výrobu krmiva hlavne pre hovädzí dobytok a iné prežúvav-ce, u ktorých je požiadavka, aby v krmive bolo čo najmenej jemných a prachových častíc. Výkon je podľa typu od 0,4 do 6 t/hod. Miagače sa môžu použiť na drvenie repky a rôznych typov granulí.

Miešačka sypkých zmesí ROMILL MIXER H

Zariadenie umožňuje dokonalú homogenizáciu šrotov a iných rastlinných surovín s malými dávkami špeciálnych kŕmnych doplnkov - mikrokomponentov. Vysoký pomer zamiešateľnosti 1:10 000, zodpovedá normám ÚKSÚP. Mixér má objem zá-sobníka 500 kg a zamiešanie jednej dávky prebehne do 6 až 10 minút. Mixer má presnú váhu a je plne unifikovaný s drvičmi a miagačmi Romill. Vlastná technológia na výrobu kŕmnych zmesí v RD Krásna Hora umožňuje finančnú úsporu až 400 Sk/t v porovnaní s nakupovanými krmnými zmesami.

 linka03.jpg A1-A4Zásobníky zrnín
B1-B3Zásobníky mäkkých surovín
E1,E2Expedičné zásobníky
R1-R9Prepážky
1-4, 13-15Trubkové závitovkové dopravníky
5Zberná násypka s čidlom hladiny
6Magnetický separátor
7, 12, 19Klapka
8Valcový miagač Romill M600
9Valcový šrotovník Romill S600
10Tukovanie
11Príjmový závitovkový dopravník
16Miešačka Romill MIXER H
173 bodová tenzometrická váha
DK1, DK4Dávkovače mikrokomponentov
18Expedičný závitovkový dopravník

Technické údaje RAD 900

Prevádzkové parametreŠrotovník S900Mačkač M900Drvič granulí SG900Drvič repky SR900
elektromotor (3x400V, 50 Hz)37 kW18,5 kW15 kW30 kW
kapacita spracovania (jemný produkt)7 - 9 t/h5 - 6 t/h12 - 20 t/h9 t/h
kapacita spracovania (hrubý produkt)14 - 20 t/h5 - 6 t/h12 - 20 t/h9 t/h
váha1 387 kg1 375 kg1 140 kg1 332 kg

Technické údaje RAD 600

Prevádzkové parametreŠrotovník S600Mačkač M600Drvič granulí SG600Drvič repky SR600
elektromotor (3x400V, 50 Hz)18,5 kW11 kW11 kW15 kW
kapacita spracovania (jemný produkt)3 - 5 t/h3 - 4 t/h7 - 9 t/h5 t/h
kapacita spracovania (hrubý produkt)6 - 9 t/h3 - 4 t/h7 - 9 t/h5 t/h
váha993 kg998 kg926 kg956 kg

Technické údaje RAD 300

Prevádzkové parametreŠrotovník S300Mačkač M300
elektromotor (3x400V, 50 Hz)7,5 kW5,5 kW
kapacita spracovania (jemný produkt)1,2 - 1,5 t/h1,2 - 1,8 t/h
kapacita spracovania (hrubý produkt)1,8 - 2,6 t/h1,2 - 1,8 t/h
váha478 kg478 kg
  

Výrobňa kŕmnych zmesí v PD Neverice

Navrhnutá výrobňa kŕmnych zmesí má garantovaný výkon 2,5t/hod. pri šrotovaných kŕmnych zmesiach. Doba miešania je uvažovaná na 3 min. Je dimenzovaná pre výrobu až 5000t/rok v jednej 8 hodinovej prevádzke a je plne automaticky riadená počítačom. Při výrobe je potrebný iba občasný dozor prevádzkového pracovníka.

Príjem surovín (obilovín) je riešený cez prijímový kôš sústavou trúbkových závitoviek Príjem do zásobníka mäkkých surovín by mohol byť alternatívne riešený taktiež pneumatickou dopravou z kuka vozu. Zásobníky budú mať inštalované stavoznaky spodnej i vrchnej hladiny, ktoré ohlásia naplnenie a následne vypnú naskladňovacie dopravné cesty alebo zistí nedostatok suroviny a potom linku VKS zastaví, aby nedošlo k vyrobeniu nekompletnej a nekvalitnej kŕmnej zmesi. Šrotovanie zrnín je pomocou valcového šrotovníku ROmiLL S900. Váženie komponentov je riešené automaticky cez PC, pomocou troch tenzometrov, na ktorých je umiestnená miešačka so šrotovníkom a zbernou násypkou so stavoznakom.

Ku miešaniu kŕmnych zmesí je navrhnutá dvojrotorová horizontálna miešačka RomiLL mixer H long s presnosťou, ktorá zodpovedá požiadavkám na výrobu kŕmnych zmesí z premixov dávkovaných do kŕmnej zmesi v množstve 0,2% a viac.

Pripravená kŕmna zmes je dopravovaná expedičným šnekovým dopravníkom cez korečkový dopravník do expedičných zásobníkov.

linka04.jpg

Pohľad na šrotovník a miešacie zariadenie

 

linka05.jpg

Pohľad na dávkovač mikrokomponentov

 

 romill1.jpg

Miešareň kŕmnych zmesí AGRODRUŽSTVO Bolkovce 

 romill2.jpg

Pohľad na miešaciu linku, šrotovník a dávkovač

Naspäť