Krbové vložky GOLEMEK

Teplovodný výmenník umožňuje ohrev radiátorov a teplej úžitkovej vody.

golemek01.jpg

 

Technické údaje

Typ

6/0

6/3

9/0

9/512/7,12/7D16/11

Celkový menovitý tepelný výkon (kW)

56,5891216

Výkon odovzdaný do teplovodného okruhu (kW)

-3,5-5711

Spotreba paliva pri menovitom tepelnom výkone (kg/hod.)

1,622,52,753,64,9

Doba horenia paliva pri plnom výkone * (hod.)

2-52-52-52-52-52-5

Doba horenia paliva pri redukovanom výkone (hod.)

121212121212

Palivo

suchá drevená hmota (vlhkosť do 20%), drevené brikety, uholné brikety

Teplovodný výmenník / vychladzovacia smyčka

nie / nieano / nienie / nieano / anoano / anoano / ano

Celková hmotnosť základného prevedenia (kg)

115117155160170/250220

Šírka základného prevedenia (mm)

380380530530565/570570

Hĺbka základného prevedenia (mm)

410410530530575/675515

Výška základného prevedenia (mm)

850850850850900/9901030

* v závislosti na druhu paliva

 

Výhody

  • nízka spotreba dreva
  • miestnosť v ktorej sa Golemek nachádza sa neprekuruje
  • vykurovanie celého obytného priestoru (teplovodné vykuroavnie)
  • nie je potrebná tepelná izolácia v mieste umiestnenia krbovej vložky
krb.jpg
Naspäť