Automatické kotly na spaľovanie biomasy

Automatické kotly umožňujú úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytoviek, kancelárskych a skladových priestorov, dielní, sklenníkov a pod..

Výkon kotlov je do 25 kW, alebo do 50 kW a pri zapojení do série až do 200 kW. Zdrojom tepla sú pelety z drevného, alebo rastlinného materiálu (odpady z čističiek a sušičiek), menej kvalitné, alebo znehodnotené obilie, kukurica a iné semená.

Prevádzku kotla zabezpečuje mikroprocesor, ktorý reguluje teplotu spalín, teplotu vody, dávkovanie paliva a odpopolnenie. Presné dávkovanie paliva a jeho dokonalé horenie umožňujú kotlom dosahovať až 90% účinnosť.

Kotly sú vybavené základným zásobníkom o objeme 240l, s možnosťou dopĺňania paliva z veľkoobjemového zásobníka.

kotly01.jpgkotly03.jpg
kotly02.jpg

Schéma vykurovania administratívnej budovy AGRASERVIS:

  • Automatický kotol Verner na pelety, obilie a odpady z čističiek
  • Zásobník na palivo
  • Akumulačná nádrž - zdroj teplej úžitkovej vody
  • Krbová vložka na drevo Golemek, napojená k ústrednému kúreniu

 

Automatický kotol VERNER rada A (výkon 25-200 kW) získal ocenenie Zlatý kosák na výstave AGROKOMPLEX Nitra 2005.


Technické parametre kotla Verner A251

PopisDrevené
(pelety)
Alternatívne
(pelety)
Obilie
Maximálny tepelný výkon (kW)25 (max. 30)2525
Účinnosť (%)92,79185 - 91
Spotreba paliva pri maximálnom výkone (kg/hod.)5,66,86,5 -7,5
Celkový objem štandartnej násypky (l)240240240
Celková hmotnosť (kg)580580580
Predpísaný ťah komína (Pa)15-3015-3015-30
Prívodné napätie (V/Hz)230/50230/50230/50

Technické parametre kotla Verner A501

PopisDrevené
(pelety)
Alternatívne
(pelety)
Obilie
Maximálny tepelný výkon (kW)48 (max. 53)4848
Účinnosť (%)92,79185 - 91
Spotreba paliva pri maximálnom výkone (kg/hod.)10,51312 - 14
Celkový objem štandartnej násypky (l)240240240
Celková hmotnosť (kg)650
650650
Predpísaný ťah komína (Pa)15-3015-3015-30
Prívodné napätie (V/Hz)230/50230/50230/50

Tabuľka spotreby automatický kotol A25 (administratívna budova AGRASERVIS)

MesiacSpotreba palivaPriemerná vonkajšia teplota
November 20051 349 kg3,5 °C
December 20051 774 kg-1,6 °C
Január 20062 318 kg-8 °C
Február 20061 647 kg-2,9 °C
Plocha vykurovacieho priestoru: 163 m²
Objem vykurovacieho priestoru: 433 m³

kotly04.jpg

Automatický kotol Verner A25, vykurovanie kancelárskych priestorov firmy Agraservis (zásobník paliva 240l, kotol A25, zásobník na popol)

kotly05.jpg

Spaľovacia komora kotla A25 (odpad z čističky osív, zmiešaný s osivom, pomer 1:1)

Naspäť