Technologické linky na spaľovanie biomasy

Technologické linky na spaľovanie biomasy (drevená štiepka, piliny, slama a pod.) sú určené na výrobu tepla a pary. Kotly sú vybavené automatickou reguláciou výkonu a celého procesu spaľovania.

Príprava, dávkovanie paliva a odpopolnenie prebieha tiež automaticky. Balíky slamy sú reťazovným dopravníkom posúvané k rezaciemu ústrojenstvu, ktoré slamu poreže na požadovanú dĺžku. Pomocou vzduchu je porezaná slama dopravovaná do spaľovacieho priestoru kotla.

Zásobníky na drevenú hmotu (piliny, štiepka) majú pohyblivé dno, ktoré bráni "klenbovaniu" hmoty a umožňuje zabezpečiť plynulé dávkovanie paliva do kotla.

biomasa03.jpg

Sklad slamy a zásobník popola, spaľovňa Žlutice (ČR)

biomasa04.jpg

Spaľovna biomasy DIBAQ a.s. Helvíkovce (ČR) Výkon: 1,5 MW

biomasa02.jpg

Spaľovňa slamy v obci Žlutice (ČR) Výkon: 7,9 MW

biomasa01.jpg

Spaľovňa slamy v obci Veľký Karlov (ČR) Výkon: 1 MW

Kotolne na spaľovanie biomasy VERNER - GOLEM

Kotly sú určené pre spaľovanie biomasy (štiepka, kôra, slama, drvený papier a pod.). Rôzne palivá sa dajú na vstupu kotla ľubovoľne kombinovať, čím sa dá docieliť spaľovanie i neštandardného paliva (možnosť spaľovania prídavného paliva). Kotly sú konštruované ako bezobslužné, len s občasným dozorom. Kotly je možné postaviť i ako parné, alebo teplovodné s rôznym tlakom a teplotou vody alebo pary na výstupe. Stavebnicové usporiadanie kotlov, horák, dohorievacia komora, výmenník, znamená síce väčšiu zastavanú plochu, ale pri opravách znižuje podstatne vynaložené prostriedky. Ďalej toto usporiadanie umožňuje i v budúcnosti repasovať kotol na iné palivo, napríklad pri zmene vlhkosti, zloženia apod. Horák je možné po dohode so zákazníkom inštalovať pred existujúci kotol, čím sa znižujú investičné náklady na rekonštrukciu kotolne (vhodné pre rekonštrukciu kotolní na uhlie, či vykurovací olej).

Schéma spaľovne

schema-spalovne.jpg
I - horák
II - dohrievacia komora
III - výmenník
IV - riadiaca jednotka
V - zásobník paliva
VI - dopravné cesty
VII - dymovody a filtrácia
VIII - hydraulický agregát
IX - popolník
1 - pohon
2 - pohon prikladacieho šneku
3 - pohon ventilátoru spaľovacieho vzduchu
4 - pohon drtiča popola
5 - pohon dopravníka popola
6 - pohon spalinového popolníku

Technické údaje (podľa požiadaviek zákazníka)

Kotolcelkový výkon
(menovitý)
celkové rozmery
dĺžka x šírka x výška (mm)
celková prevádzková
hmotnosť v kg
GOLEM 90 - compact90 kW1670 x 1430 x 10001 600
GOLEM 225 - compact225 kW2250 x 1380 x 18704 000
GOLEM 350
(horák + dohorievacia komora + výmenník)
350 kW5580 x 1230 x 21004 800
GOLEM 600 (horák + výmenník)600 kW5590 x 1980 x 21507 000
GOLEM 900 (horák + výmenník)900 kW5990 x 2210 x 233012 400
GOLEM 1800 (horák + výmenník)1 800 kW7980 x 2550 x 291032 800
GOLEM 2500 (horák + výmenník)2 500 kW9925 x 2800 x 332540 900

* U kotlov GOLEM 90 a 225 tvorí horák, dohorievacia komora a výmenník jeden nerozoberateľný celok.
* U kotlov GOLEM 350 sú horák, dohorievacia komora a výmenník samostatné celky spojené pomocou prírub.
* Kotly GOLEM 90 - 350 nie sú určené na spaľovanie slamy.
* U kotlov GOLEM 600 až 2500 sú samostatným celkom horák a výmenník, súčasťou výmenníka je dohorievacia komora.

word-icon.gifProjekčné podklady pre kotle GOLEM

Naspäť